EnglishMalay

DEFINISI BENCANA

Suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan Negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif. (Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20: Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana - Semakan 2012)

Bencana Terkini di Malaysia
Banjir di Kedah Masa Kejadian Berlaku : 25/11/2015 15:15:00
Banjir di Perak Masa Kejadian Berlaku : 13/11/2015 17:05:02
Tanah Runtuh di Daerah Gombak, Selangor Masa Kejadian Berlaku : 02/11/2015 14:36:54